VIPB813 Изразни средства и технологии в илюстрирането

Анотация:

Курсът има за чел да запознае студентите с различните изразни средства в илюстрирането. Анализът и практическите задачи в областта на технологиите в илюстрирането е от особено значение за визуалната култура, която студентите ще усвоят по време на обучението си в програмата. Курсът включва серия от креативни задачи, които имат за цел да развият творческата мисъл на студентите, реализирайки конкретни проекти.

В плана на курса се включва и работата с различни класически техники на илюстриране – като се стимулира завършването на проектите до изпълнение в материал (постер, табло, книжно тяло). Като резултат от провеждането на този тематичен курс под формата на креативни игри в края на семестъра студентите ще са реализирали конкретен цялостен проект – включва дизайн и оформление на книжното тяло.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Водещите школи и тенденции в илюстрирането;

• Основните принципи на изграждане на композицията в илюстрацията;

• Значението на изразни средства в технологията на илюстрирането;

2) могат:

• Да реализират авторски проекти, изпълнени с различни изразни средства;

• Да реализират цялостен дизайн на оригинално книжно тяло, постер, табло (или дизайн приложения – игри);

• Да реализират авторски творчески проект по зададена тема;

• Да презентират реализираният проект/книга (интерактивно, вербално и визуално)


Предварителни изисквания:
• Интереси в областта на илюстрацията, печатната графика и графичния дизайн и типография.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На български език:

1. Паркър, Р., Професионален дизайн в рекламата, СофтПрес, (12.11.2006)

2. Тейлър, Д., Бранд визия, Дамян Яков, 2008

3. Деянов, П.,Психоанализа и рекламна символика, 2005

На английски език:

1. Taylor, A., Strategic Thinking for Advertising Creatives, Laurence King; 01 edition (30 Sept. 2013)

2. Veksner, S., How to Make It as an Advertising Creative, Laurence King; 01 edition (17 May 2010)

3. Barry, P., The Advertising Concept Book: Think Now, Design Later, Thames and Hudson Ltd; 3 edition (11 Aug. 2016)

4. Pricken, M., Creative Advertising: Ideas and Techniques from the World's Best Campaigns, Thames and Hudson Ltd; 2 edition (26 May 2008)

5. Ingledew, J., The A - Z of Visual Ideas: How to Solve any Creative Brief, Laurence King; 01 edition (10 Oct. 2011)

6. Boches, E., Sullivan, L., Hey, Whipple, Squeeze This: The Classic Guide to Creating Great Ads, John Wiley & Sons; 5th Revised edition (16 Feb. 2016)

7. Trott, D., One Plus One Equals Three: A Masterclass in Creative Thinking, Macmillan; Main Market Ed. edition (4 Jun. 2015)

8. Trott, D., Predatory Thinking: A Masterclass in Out-Thinking the Competition, Macmillan; 1 edition (23 May 2013)

9. Hegarty, J., Hegarty on Creativity: There are No Rules, Thames and Hudson Ltd; 01 edition (10 Mar. 2014)

Средства за оценяване:

Т1 - Проект

Т2 - Практическа разработка

ТО - Конферанс