VIPB810 Графични техники: смесени техники

Анотация:

Да се разширят хоризонтите на студентите за възможностите за изготвяне на графичини отпечатъци, чрез смесването на различни графични техники - висок печат, суха игла, офорт, акватинта, резерваж, мецотинто и др. Това технологично смесване води до обогатяване на отпечатаните графични творби и до усложняванe на технологичния процес по създаването и отпечатване на различните матрици.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да подбират подходящите материали

2) могат:

• да изготвят печатна форма


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• няма



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Уводна лекция
 2. Уводна лекция
 3. Показване на материали
 4. Възможно комбиниране
 5. Изготвяне на проект
 6. Изготвяне на проект
 7. копиране
 8. прехвърляне
 9. Създаване на форма
 10. Създаване на форма
 11. Създаване на форма
 12. Печат
 13. Печат
 14. Печат
 15. Конферанс

Литература по темите:

Основна литература:

• Бисерова,Снежина. Силиграфията, безводен метод за повьрхнен печат

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Графичните техники

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Tushinqham, Sidney. Etchings & dry-points, University of California Libraries, 1922

• Brooks, Catherine. Magical Secrets about Line Etching & Engraving: The Step-by-Step Art of Incised Lines, with an Appendix on Printing by Kathan Brown, Crown Point Press, 2007

• Leaf, Ruth. Etching, Engraving and Other Intaglio Printmaking Techniques, Dover Art Instruction, 1984

• Meek, James B. Art of Engraving: A Book of Instructions, 1973

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс