VIPB865 Графичен дизайн и предпечат - ІІ част

Анотация:

Курсът има за цел да научи студентите да прилагат в практиката знанията по InDesign, получени през първия семестър.

По време на семестъра студентите трябва да реализират два проекта, за чието осъществяване продължават да получават знания по страниране с InDisign, но вече практически насочени към изготвянето на реални публикации, подготвяни за предпечат.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

проф. Грета Дерменджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След втората част на курса по Страниране (InDisign) студентите ще могат да правят предпечат и да подготвят издания за отпечатване в печатница.


Предварителни изисквания:
Основно владеене на текстообработка, растерни и векторни графични програми, както и базисни знания по InDisign.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

ОЦЕНЯВАНЕ

Крайната оценка за курса е средноаритметична на оценките от двата проекта, които се реализират по време на семестъра.

Проект 1 - предпечат на книга.

Проект 2 - предпечат на списание - формат А4, име - София Selfie, обем - 16 стр., три рубрики по избор, авторски снимки селфи на обекти от София, изготвяне на предна и задна корица на първите три броя от списанието.