VIPB862 Илюстрация: артистична илюстрация, фантазни форми

Анотация:

Курсът предлага на студентите широк ресурс от идеи и техники за създаване на необичайни фантастични герои както и развиването на умения за изграждане на т.н. артистична илюстрация.Поставените по време на семестъра задачи развиват фантазното мислене на студентите и им дават възможност да реализират в печатна или дигитална форма - илюстровано издание по зададена тема.

Курсът дава възможност за използване на традиционни средства, компютърна или комбинация от стандартни и дигитални техники за реализиране конкретния проект - разказ, приказка ( авторки текст), в които основните герои са фантастични или необикновени – хибридно-илюстративни форми.

• Обучението в курса предполага и постоянно интерактивно проучване по темата, за което електронната платформа е неразделна част от тематичния му план. (Moodle)

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• факти за историята на фентъзи илщстрацията;

• водещите школи и тенденции в илюстрирането;

• основните принципи при създаването на типажи и герои в илюстрирането за фентъзи ( романи и разкази);

• значението на композиционните похвати и изразни средства;

2) могат:

• да работят с текст, да създават авторски иилюстрации и хибридни типажи;

• да реализират цялостен дизайн на оригинално книжно тяло с фентъзи сюжет;

• да презентират реализираният проект/книга ( интерактивно, вербално и визуално )


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интерес към илюстрацията;

• Ползването на графични компютърни програми улеснява изпълнението на практическите задачи;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Гуинот, Серхио. Готик лолити – рисуване на манга герои стъпка по стъпка., София, Книгомания, 2011

• Гуинот, Серхио. Манга чиби – рисуване на манга герои стъпка по стъпка., София, Книгомания, 2011

• Диксън, Мат. Ръководство за рисуване на фентъзи герои., София, Книгомания, 2009

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Манга – стъпка по стъпка., София, Книгомания, 2010

• Рейвънскрофт,Линда. Ръководство за рисуване на герои от приказките., София, Книгомания, 2011

Допълнителна литература:

• Zeegen, Lawrence. The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing,1996

• Imoto, Sachiko. Illustration School – Let’s Draw happy people, 2010

• Gastman, Roger. Juxtapoz Illustration, 2008

• Wiedermann, Julius. Illustration Now, 2011

• Rees, Darrel. How to be an Illustrator, 2008

• More Funky Things to Draw, Hinkler Books

• Fold& Fly Paper Planes: 40 Unique Paper Planes, Hinkler Books

• Draw Really Cool Stuff [Six Books in One], Hinkler Books

Средства за оценяване:

ТО1 - Анализ

ТО2 - Портфолио

ТО3 - Презентация