VIPB860 Графични техники: смесени техники

Анотация:

Смесените техники са още по-високо ниво на графичното мислене, фантазиране и усложняване и обогатяване на графичната култура;

Курсът дава възможност на студентите многообразие от варианти за пресъздаване на материята;

Възможност за постигане на по-голяма условна и пространствена дълбочина;

Използването на смесените техники обикновено примамва към усложняване и на композицията и на тоналното изграждане и на усложняване на цветността;

Смесените техники могат да бьдат смесени дьлбокопечатни ,а могат да се смесват и различни видове класически печат като: плоськ с дьлбок печат или с висок, или дьлбок с висок. Може да се смесва дигитален подход с някой от класическите.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Почти всички основни техники в сферата на високия и дълбокия печат плюс някои от повърхностните;

2) могат:

• Да могат да смесват различните форми, така че да постигат чист и изразителен образ;

В още по-голяма степен се развива не само техническата грамотност и креативност, но и вьзможностите за пластично обогатяване.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са усвоени поне основните прийоми на различните класически родове печат-висок дълбок и повърхностен, а защо не и дигитален печат;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Сравнителен анализ на отделните дълбокопечатни техники
 2. Основни принципи на комбинирането на графичните техники
 3. Създаване на проект
 4. Значение на поредността в изпълнението на отделните техники
 5. Работа с повече от две матрици
 6. Пасери и продължителност на печата
 7. Линогравюра - материали и инструменти
 8. Суха игла - материали и инструменти
 9. Офортни техники - материали и инструменти
 10. Натиск на пресата
 11. Комбиниране на дълбоко и високопечатни техники – методи за печат
 12. Сериграфия – технически особености
 13. Мецотинто - материали и инструменти
 14. Анализ на постигнати резултати и предимствата на смесените техники
 15. Конферанс – финално оценяване

Литература по темите:

Основна литература:

• Бисерова,Снежина. Силиграфията, безводен метод за повьрхнен печат

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Графичните техники

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Tushinqham, Sidney. Etchings & dry-points, University of California Libraries, 1922

• Brooks, Catherine. Magical Secrets about Line Etching & Engraving: The Step-by-Step Art of Incised Lines, with an Appendix on Printing by Kathan Brown, Crown Point Press, 2007

• Leaf, Ruth. Etching, Engraving and Other Intaglio Printmaking Techniques, Dover Art Instruction, 1984

• Meek, James B. Art of Engraving: A Book of Instructions, 1973

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987

Средства за оценяване:

Т01-Самостоятелна работа

Т01-Текуща оценка

Т01-Конферанс