ESCB885 Семинар: Екологични проблеми при водните обекти

Анотация:

Целта на курса е студентите да подготвят разработки на тема екологични проблеми при водните обекти - естествени и изкуствени.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да имат знания и/или умения: да имат познания по хидрология, хидрогеология, замърсявания но водите.
Предварителни изисквания:
прослушан курс по хидрология и хидрогеология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задава се литература всеки семестър според темата.

Средства за оценяване:

курсова работа, дискусия