ESEB048 Екологични средства за контрол на болести по растенията

Анотация:

По време на курса студентите ще се запознаят с основните моменти от същността и развитието на болестния процес, механизмите на атака от страна на патогените и механизмите на защита на растенията, епидемиологията, морфологията, структурата, класификацията, цикълът на развитие и идентифициране на фитопатогенните вируси, бактерии и гъби.

• Основно внимание ще бъде обърнато на екологичните стратегии за контрол на фитопатогените с цел подобряването на качеството и намаляване на загубите от растителна продукция.

• Ще бъдат разгледани основните екологични подходи за контрол на болестите по растенията като използването на естествена селектирана устойчивост към фитопатогени, индуцирането на системна устойчивост, използването на биоагенти и генно мълчание.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: болестите по растенията и екологичните стратегии за техния контрол

2) могат: да разпознават основните патогени по растенията и екологичните начини за намаляване на загубите от растителна продукция и подобряване на качеството.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: познания по биология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебни материали на лектора в курса в Мудъл

Допълнителна литература:

1. Plant pathology, 5th Edition, Agrios, G., Elsevier, 2006, ISBN-13: 978-8131206393

2. General Concepts in Integrated Pest and Disease Management, A. Ciancio and K. G. Mukerji, Springer, 2007, ISBN 978-1-4020-6061-8