EGYB870 Сравнителна граматика на египетския език

Анотация:

Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

 ..... .....  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Други

Теми, които се разглеждат в курса: