HACB911 Стаж в музей, галерия, архив

Анотация:

Стажът в музей, галерия или архив е предназначен да се запознаят студентите с конкретните условия и изисквания за работа в такива институции и да придобият базисни умения в самата институция.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
проф. Ирина Генова  д-р
доц. Боян Манчев  д.н.
гл. ас. Владимир Димитров  д-р
ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Ще се запознаят със структурата, функциите и основните дейности на съответната институция.

Ще могат да реализират някои практически задачи в съответната институция.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Стажовете в музей, галерия или архив са вариативни в зависимост от нуждите и възможностите на институциите, а също и от интересите на студентите.

Литература по темите:

Библиография ще бъде дадена непосредствено преди началото на стажа, в зависимост от типа институция и дейности в нея.