HACB909 Проект: Теренно проучване

Анотация:

Този приложен курс разглежда различни изследвания, свързани с културното наследство и практиката.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще изградят:

-- разбиране за механизмите и инструментите за осъществяване и оценка на основните функции на институциите, свързану с колекциониране, опазване и изследване на културното наследство

-- аналитични умения за боравене с текстове, образи, артефакти, музейни пространства, изложбени концепции, текстове и публики

-- изследователските инструменти в проучването на колекции, изложби и на музейни публики.

Те ще усъвършенстват уменията си за научнообосновано изграждане и представяне на собствена аргументация.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Темира варират от година на година, в зависимост от спецификата на проектите.

Литература по темите:

Ще бъде представена в началото, в зависимост от проекта.