HACB700 Европейското изкуство през ХІХ век

Анотация:

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

8.1 Теория на изкуствата

(Изкуствознание)

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ

• Курсът представя основни художествени тенденции и творби като част от модерната култура в Европа.

• Новият град от началото на индустриалната епоха, фотографската революция, променяща отношението към образа, художествената критика, новите условия на художествен обмен са важни теми в плана на курса.………….

• Целта на курса е придобиването на знания и умения, които да позволят на студент(к)ите да се занимават с професионални дейности, отнасящи се до този период в европейското изкуство, а също и в българското, като част от него.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студент(к)ите получават основни знания за изкуството в Европа от ХІХ столетие: тенденции (романтизъм, реализъм, импресионизъм, постимпресионизъм, сецесион / ар нуво и т.н.), художници, творби, основни имена в художествената критика и дисциплината "история на изкуството", които се формират по това време.

2) могат:

• да се ориентират в художествените явления от началото на модерната епоха, което предпоставя разбирането на съвременното изкуство и художествена култура;

• да правят съпоставки и да разглеждат българското изкуство в контекста на европейското


Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да могат да четат на един чужд европейски език с широка употреба.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Романтизъм. Общи характеристики.
 2. Романтизъм във Франция. Антоан Гро (1771-1835). Възхвала на Наполеон; Теодор Жерико (1791-1824). Салът на Медуза; Йожен Делакроа (1798-1863). Живопис, рисунки, дневници. Сюжетите на романтизма
 3. Романтизъм в Германия. Каспар Давид Фридрих (1774-1840). Възвишеното общуване с природата. Филип Ото Рунге (1777-1810). Сферата на цветовете, 1810. Ориентализъм в Европа. Жан-Огюст Енгр (1780-1867). Очарованието на Ориента.
 4. Натурализъм и пейзаж. Камий Коро (1796-1875). Барбизонската школа. Теодор Русо, Шарл Добини, Йожен Буден. Жан-Франсоа Мийе (1814-1875). Англия. Джон Констабъл и Уилям Търнър.
 5. Модерната епоха. Париж - столицата на ХІХ столетие. Изкуството на модерния живот. Салоните на Бодлер. Фотографската революция.
 6. Социално ориентирано изкуство. Оноре Домие (1808-1879) - вестникарска графика, живопис, скулптура.
 7. Презентации за текущо оценяване по теми 1-6.
 8. Реализъм. Гюстав Курбе (1819-1977).
 9. Реализъм в Германия. Адолф фон Менцел (1815-1905); Вилхелм Лейбъл (1844-1900). Реализъм в Русия. Сдружението на Передвижниците. Иля Репин (1844-1930); Василий Суриков (1848-1916)
 10. Символизъм. Ар нуво. Общи характеристики. Пюви дьо Шаван (1824-1898). Арнолд Бьоклин (1827-1901). Франц фон Щук (1863-1928). Вила Щук в Мюнхен.
 11. Английските Пре-рафаелити. Данте Габриел Росети (1828-1882); Едуард Бърн Джонс (183-1898). Уилям Морис (1834-1896). Художникът в ежедневната среда - бягство от индустрията. Джон Ръскин (1819-1900) като художествен критик.
 12. Едуар Мане (1832-1883) - художникът на модерния живот. Импресионистите. Изложби и творби. Клод Моне (1840-1926).
 13. След импресионизма. Пол Сезан (1839-1906); Пол Гоген (1848-1903); Ван Гог (1853-1890).
 14. Скулптурата на Огюст Роден (1840-1917). Камий Клодел (1864-1943).
 15. Презентации / Тест за второ текущо оценяване.

Литература по темите:

Изкуство в Европа – ХІХ век

HACB 700, НБУ 2012-2013

Проф. д-р Ирина Генова

На български език:

•Eрнст Гомбрих. Изкуството и неговата история. Изд. Български художник, С. 1992.

•Джансън & Джансън. История на изкуството. Том 4. С. 2006.

•Ролф Х. Йохансен. 50 класически живописни творби. Превод Ваня Пенева. С. 2005.

•Джулио Карло Арган. Изкуство, история и критика. Избрани студии и статии. Изд. Български художник, С. 1984.

•Следистории на изкуството (сборник) Глеб Поспелов. За движението и пространството при Сезан. В: Следистории на изкуството. С. 2001, с. 135-151.

•Разказвайки образа (сборник) Съставители: Ирина Генова и Ангел Ангелов. Изд. Сфрагида, С. 2001; 2003.

•Валтер Бенямин. Париж – столицана на XIX столетие. В: Озарения. С. 2000, с. 161-175.

•Ханс Белтинг. Невидимият шедьовър: Аркадия край Сена от Мане. Спорът за Олимпия. В: Разказвайки образа. С. 2003, с. 102-109.

•Роджър Фрай. Въображение и рисунка. Изд. Наука и изкуство, С. 1988.

•Хосе Ортега-и-Гасет. Есета. Том 2. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С. 1993.

•Хайнрих Вьолфлин. Основни понятия на историята на изкуството. Изд. Български художник, С. 1985. (Библиотека на НБУ - 7.03 В 988)

•Ернст Гомбрих. Изкуство и илюзия. Изследване върху психологията на изображението в изкуството. Изд. Български художник, С. 1988.

•За красотата и изкуството. Фрагменти из историята на западноевропейската естетика от Ренесанса до Романтизма XV - XIX век. Съст. Исак Паси. Изд. Наука и изкуство, С. 1975. (Библиотека на НБУ - 7.01 Г 640)

•Общи истории и енциклопедии за изкуство (достъпни в библиотеката на НБУ).

•Михаил Алпатов. История на изкуството, том IV. С. 1977

•Нина Дмитриева. Кратка история на изкуствата. Очерци, II част. Изд. Наука и изкуство, С. 1980.

Чуждоезични монографии за художници от 19 век (Заглавия от библиотеката на НБУ):

•Claude Monet; Published: New York: Harry N. Abrams; 75 07/ S44

•Claude Monet: life and work; Published: Koenemann, 2005; 75.07 / Z 47

•Monet: or the triumph of impressionism; Published: Koln: Taschen , 1999; 75.07 / W 68

•Manet; Published: London: Phaidon Press, 1992; 75.07 / R 53

•Essential Klimt; Published: Bath: Parragon, 2000; 75.07 / P 35

•Cezanne; Published: Paris: Galerie Somogy; 75.07 / E 43

•Cezanne; Published: London: Phaidon Publ. Inc., 1948; 75.07 / C 42

•Cezanne - Pejzaze; Published: Warszawa: Arkady, 1975; 7375

•Paul Cezanne: 1839-1906: pioneer of modernism; ; Published: Koln: Taschen, 2001; 75.07 / B 35

•Paul Cezanne: life and work; Published: Koenemann, 2005; 75.07 / N 76

•Auguste Renoir: Dreizhen farbige Reproduktionen and vier einfarbbige Tafen; Published: Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1973; 75.07 / A 92

•Pierre-Auguste Renoir: 1841-1919 : A Dream of Harmony; Published: Koln: Taschen, 2000; 75.05 / F 35

•Renoir; Published: Guetersloh: Bertelsmann, Reinhard Mohn OHG; 12521

•Henri de Toulouse-Lautrec: 1864-1901 : the theatre of life; Published: Koln: Taschen, 2000; 75.07 / A 76

•Henri de Toulouse-Lautrec: Life and work; Published: Bonn: Konemann, 1999; 75 / F 36

•Toulouse-Lautrec- Der Mensch und sein Werk; Published: Paris: Galerie Somogy; 12519

•Degas- Der Mensch und sein Werk; Published: Paris: Galerie Somogy; 75.07 / B 81

•Degas and New Orleans : a french impressionist in America; Published: New Orleans: New Orleans Museum of Art, 1999; 75.03 / F 35

•Gauguin- Der Mensch und sein Werk; Published: Paris: Galerie Somogy; 75.07 / B 81

•Vincent van Gogh and the modern movement 1890-1914 ; Published: Amsterdam: Museum Folkwang Essen, Van Gogh Museum Amsterdam, Luka Verlag Freren, 1990; 75.07 / V 69

•Репин; Издателство: Москва: Молодая гвардия , 1960; 75.07 / П 918

•Репин: Т.1; Издателство: Москва: Академия Наук СССР, 1948; 75.07 / Р 533

•Репин: Т.2; Издателство: Москва: Академия Наук СССР, 1948; 75.07 / Р 533

•Rodin; Published: Paris: Galerie Somogy ; 13317

•La vie passionnee de Rodin; Published: Paris: Maisonneuve & Larose, 1998; 73 / F 32

•The new apocalypse: the radical Christian vision of William Blake. Thomas J.J. Altizer; Ч 820 / A 44

•William Blake at Syracuse University : an exhibition of works from the Syracuse University art collection snd special collections at E. S. Bird Library; Ч 73/76:069 / W 69

Средства за оценяване:

Формиране на крайната оценка:

Студентът / студентката трябва да имат (най-малко) две текущи оценки - от тест с визуална част и реферат, от тест с визуална част и презентация или от реферат и презентация. Рефератът и презентацията се подготват по предварително обсъдена с преподавателя тема. В случай, че средно аритметичната оценка от текущите е над 4.00 студентът / студентката са освободени от изпита по време на сесията. В противен случай се явяват на изпит.

Крайната оценка се формира като комбинирано оценяване от оценката на изпита и средноаритметичната текуща оценка. (Оценката от изпита трябва да бъде над Среден 3.)Когато студентът / студентката няма текуща оценка, прави тест и представя реферат.

Рефератът се счита за успешно изпълнен ако отговаря на следните изисквания: посочени и дискутирани са тезата и основните твърдения на автора; проследени са аргументите към основните твърдения - дали са ясни и убедителни; разграничени са фактите и възгледите; съобщени са позоваванията на автора на други съчинения (за и против спрямо неговите основни твърдения); съдържанието е обобщено; има яснота по отношение на смисъла.

Желателно е да има информация за автора и основните му възгледи - малък контекст на разглеждания текст.