CARB081 Проект „Портфолио II ч.“

Анотация:

Подготовка на професионално портфолио или деморийл за кандидатстване за работа в сферата на анимацията.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят:

как да структурират собствено портфолио или деморийл;

как да подберат качествен материал за него;

какъв тип озвучаване да използват за своя деморийл.


Предварителни изисквания:
Завършени курсове по сториборд, типаж или анимация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготовка на нов материал според професионалните изисквания. Актуализация на портфолио или деморийл в сферата на анимационното производство.
  2. Представяне на завършено портфолио или деморийл за конкретна работна позиция избрана от студента.

Литература по темите:

Richard Williams. The Animator’s Survival Kit. Farrar, Straus and Giroux. 2012.

Frank Thomas and Ollie Johnston. The Illusion of Life. Disney Editions. 1995.

Preston Blair. Advanced Animation. YoYO Media. 1949.

Leonard Maltin. Of Mice and Magic. Plume. 1987.

Harold Whitaker and John Halas. Timing for Animation. Focal press. 2002.

Shamus Culhane. Animation from Script to Screen. St. Martin's Griffin. 1990.