CARB810 Подготовка и финансиране на анимационен проект

Анотация:

Реализирането на един анимационен филм зависи до голяма степен, освен от оригинална идея и творчески потенциал на режисьора, също и от успешна подготовка на идеята, избор на екип и осигуряване на финансиране. За целта трябва да се развие стратегически план за филма от самото начало на анимационния проект.

“Подготовка и финансиране на анимационен проект” е курс, които има за цел да развие стратегическото мислене на студентите при реализирането на техния дипломен филм. Да им помогне за успешното му позициониране пред публика и фестивално разпространение.

Развитието на анимационния проект и избора на представяне му от самото начало имат огромно значение за неговото успешно разпространение и разпознаваемост от таргетираните аудитории.

Стратегическото планиране включва представяне на филмовата идея на “pitching” форуми и фестивални пазари, участия в творчески резиденции, привличане на подходящите продуценти и ко-продуценти, финансиране, “pre-sale” от телевизии, фестивални участия, онлайн дистрибуция.

В хода на курса ще разглеждаме различни успешни примери, подбрани “case-studies” и ще анализираме различните стратегии и похвати за разпространение. В края на курса всеки студент ще изготви подходящ стратегически план за разпространение на своя дипломен филм.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

ас. Весела Данчева-Богданова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ще получат необходимите познания за начините по които една проекто-идея за анимационен филм се подготвя и представя за финансиране.

Ще се запознаят с основните похвати за изготвянето на стратегически план.

2) могат:

Да представят филмовите си идеи, да търсят финансиране и успешно да разпространяват филмите си на международни фестивали.
Предварителни изисквания:
Да имат одобрен проект за димломен филм или идея за такъв.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение и представяне на продуцентската дейност на Компот колектив.
 2. Въведение и анализ на ролите на продуцент и режисьор. Какво е стратегически план и работна книга.
 3. Представяне на проекто идеите на студентите за дипломен филм.
 4. Похвати за “pitching” на филмова идея.
 5. Представяне и анализ на успешни примери на филми, от проекто-идея, финансиране, реализация и разпространение. Case study 01
 6. Представяне и анализ на успешни примери на филми, от проекто-идея, финансиране, реализация и разпространение. Case study 02
 7. Представяне и стратегически анализ на дипломните проекти на студентите - I част.
 8. Представяне и стратегически анализ на дипломните проекти на студентите - II част.
 9. Изготвяне на стратегически план и бюджет за всеки проект - I част
 10. Изготвяне на стратегически план и бюджет за всеки проект - II част
 11. Изготвяне на примерен продукционен план и production pipe line.
 12. Стратегии за финансиране
 13. Стратегии за промотиране, фестивално разпространение и дистрибуция.
 14. Изготвяне на PP презентация за pitching на филмовите проекти.
 15. Представяне на проекто-идеите от всеки екип пред външна аудитория - pitching.

Литература по темите:

Kit Laybourne - “The Animation Book”, Three Rivers Press, New York, 1998

Ulo Pikkov - “ANIMASOPHY - Theoretical Writings On The Animated Film”, Eesti Kunstiakadeemia, 2010

Catherine Winder and Zahra Dowlatabadi - “Producing Animation”, Focal Press, 2011

David B. Levy - “Animation Development: From Pitch to Production”, Allworth Press, 2009

David B. Levy - “Your Career in Animation: How to Survive and Thrive”, Allworth Press, 2006

Jean Ann Wright - “Animation Writing and Development, : From Script Development to Pitch”, Focal Press Visual Effects and Animation, 2005

Karen Sullivan, Kate Alexander, Aubry Mintz, Ellen Besen - “Ideas for the Animated Short: Finding and Building Stories”, Focal Press, 2013