PHIB879D Стаж в архива на НБУ

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите със структурата и съдържанието на архива като институция.

• Курсът дава възможност на студентите да участват в обработката на архиви и ги запознава с основните методи в архивната работа.

• Курсът запознава студентите с архивите на видни български философи от ХХ век

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как е структуриран един архив и според какви принципи е подредено неговото съдържание.

2) могат:

• Да класифицират и обработват архивни документи, свързани с историческото и културно наследство.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Практически задачи по архивни фондове в Архива на НБУ и в други институции.

Литература по темите:

Няма