LEAB239D Семинар „Учебна конференция“

Анотация:

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
гл. ас. Живко Минков  д-р
гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: