LEAB140D Институции и международни отношения (английски и испански)

Анотация:

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
гл. ас. Петя Георгиева  д-р
 Капка Николова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса: