BAFB823D Семинар Дипломиране

Анотация:

Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: