Уеб дизайн и графична реклама

Програмна схема

В V, VI и VII семестър студентите си записват 6 аудиторни курса по 3 кредита - 18 кредита и 2 тренингови курса по 6 кредита - 12 кредита. В V и VI семестър тренинговите са практика и проект или семинар, а в VII семестър са стаж и проект или семинар. В VIII семестър студентите си записват 5 аудиторни курса по 3 кредита - 15 кредита и 2 тренингови курса (един от 6 кредита и един от 9 кредита) - 15 кредита.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

8-ми семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)

Тренингови курсове