BULB785 Методика на обучението по български език

Анотация:

Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Огняна Георгиева-Тенева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: