BULB798 Семинар Проверка на знания и умения чрез тест“

Анотация:

Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Любомир Джалев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: