CELB086 Фитопатология

Анотация:

В учебната дисциплина студентите ще се запознаят с основните моменти от същността и развитието на болестния процес, механизмите на атака от страна на патогените и механизмите на защита на растнията, епидемиология, морфология, структура, класификация, цикъл на развитие и идентифициране на фитопатогенните вируси, бактерии и гъби.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни познания за болестите по растенията и методите за тяхното идентифициране.

2) могат:

Да разпознават основни групи патогени по растенията.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания, получени в курсовете по Биология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Кръстев, К., Белева, Л,1974. Фитопатология

2. Agrios, G., 2006. Plant pathology

Средства за оценяване:

ТЕСТ 30 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20 %

УСТЕН ИЗПИТ 50 %