CELB805 ДНК технологии

Анотация:

В учебната дисциплина се дават основни понятия, свързани с най-съвременните ДНК технологии, тяхното функциониране и

използване в различни сфери на живота. Студентите ще се запознаят с основните молекулярни методи за диагностика на

различни организми, включително патогенни, картиране на геном

и фундаменталното значение на генетичните карти на микроорганизмите.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

гл. ас. Кирил Кирилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни познания за съвременните технологии, използвани в генетиката и молекулярната биология.

2) могат:

Да разпознават основните методи за генетична диагностика на организми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания, получени в курсовете по Молекулярна биология и Генетика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Michael R. Green, Joseph Sambrook, Peter MacCallum 2014. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Fourth Edition, ISBN 978-1-936113-42-2

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%