VIPB073 Проект: Мецотинто

Анотация:

Курсът запознава студентите с класическата графична техника мецотинто. Студентите ще се запознаят с класически и съвременни примери и автори, работещи в техника, ще им бъдат показани нужните материали и инструменти. Техниката е първата, която позволява изграждането на полутонови изображения, като се работи от черно към бяло. Цинковата плоча се награпява и след това се полира постепенно и по този начин се създават светлите зони. Студентите ще се запознаят с технологичния процес по награпяването, полирането и отпечатването на матрицата върху хартия.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Познават технологичния процес по създаване на мецотиното

• Умеят да създават оригинални графични произведения

2) могат:

• Могат да създават графична творба с техниката на мецотинтото

• Могат да отпечатат и тиражират мецотинтова матрица
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен панел по теми свързани с графичната техника мецотинто
  2. Практическа разработка на графично произведение по предварително зададена тема
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Томов, Е. Графика и графични техники, Народна просвета, 1959

• https://www.julieniskanen.com/mezzotint-tools

• https://www.metmuseum.org/toah/hd/mztn/hd_mztn.htm

• http://www.mhs.ox.ac.uk/collections/imu-search-page/narratives/?irn=29636&index=0

• https://en.calameo.com/books/005185247fcddeb62f2b3

• https://en.calameo.com/books/005185247d6c7316418ef

• https://en.calameo.com/books/00518524726b009ba040e

• https://en.calameo.com/books/0051852476b13e2a9ab55

• https://www.youtube.com/watch?v=jikAwCcc0uI

• https://www.youtube.com/watch?v=V7P_Q9hqVuY

• https://www.youtube.com/watch?v=rpbt6tjjjZE

• https://www.youtube.com/watch?v=rX47mOt8NE4

• https://www.youtube.com/watch?v=Njr1Ell2YOI&t=167s

• https://www.youtube.com/watch?v=mEvv1MeufC8

• https://www.youtube.com/watch?v=9D7wN4F7xcs