VIPB072 Мецотинто - ІІ част

Анотация:

В този курс студентите ще се запознаят с прекрасната дълбокопечатна техника на мецотинтото. Ще се обърне внимание на различните начини за създаване на цветно мецотинто: с локално намастиляване с различни цветове на една плоча или чрез изплозването на няколко плочи, намастилени с различни цветове. Тук пасерът е много важен етап от процеса на отпечатване. Ще научат за историята на тази техника, за инструментите и целия практически процес по награпяване, създаването на изображение чрез полиране върху вече награпената форма и отпечатването на тираж.Това е първата графична техника, която позволява изграждането на богат спектър от полутонове. Процесът е обратен на този, с който сме свикнали. Тук от тъмнината се извеждат светлите участъци и по този начин се изгражда образът. Във своята същност техниката е механинична и е по-близка до процеса на изграждане на изображение чрез използването на суха игла. В него не се използва киселина, а графичната работа се създава чрез механични, нетоксични процеси. Студентите ще бъдат запознати, както с класически, така и със съвременни творби и автори.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Познават технологичния процес по създаване на цветно мецотиното

• Умеят да създават оригинални графични произведения

2) могат:

• Могат да създават графична творба с техниката на мецотинтото

• Могат да отпечатат и тиражират мецотинтова матрица


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждаща лекция за цветното мецотинто
 2. Преглед на класически и съвременни творби и автори
 3. Видове матрици, които може да се изплозват за направата на мецотинтоВидове матрици, които може да се изплозват за направата на мецотинто
 4. Подготовка на плочите преди награпяване
 5. Инструменти за награпяване – кобилка, рулети
 6. Инструменти за полиране – полировачи, шабери
 7. Начини за награпяване на плочата
 8. Помощни средства за заточване и подръжка на инструментите
 9. Създаване на проект за цветно мецотиното чрез традиционни графични материали за рисуване или чрез различни дигитални средства
 10. Обсъждане и коригиране на проектите
 11. Прехвърляне на проектите върху награпените мецотинтови плочи
 12. Процес по изграждане на изображението чрез полиране и изстъргване
 13. Подготовка на плочата/ плочите за пробен печат
 14. Обсъждане на резултатите и нанасяне на корекции
 15. Отпечатване на тираж

Литература по темите:

• Томов, Е. Графика и графични техники, Народна просвета, 1959

• https://www.julieniskanen.com/mezzotint-tools

• https://www.metmuseum.org/toah/hd/mztn/hd_mztn.htm

• http://www.mhs.ox.ac.uk/collections/imu-search-page/narratives/?irn=29636&index=0

• https://en.calameo.com/books/005185247fcddeb62f2b3

• https://en.calameo.com/books/005185247d6c7316418ef

• https://en.calameo.com/books/00518524726b009ba040e

• https://en.calameo.com/books/0051852476b13e2a9ab55

• https://www.youtube.com/watch?v=jikAwCcc0uI

• https://www.youtube.com/watch?v=V7P_Q9hqVuY

• https://www.youtube.com/watch?v=rpbt6tjjjZE

• https://www.youtube.com/watch?v=rX47mOt8NE4

• https://www.youtube.com/watch?v=Njr1Ell2YOI&t=167s

• https://www.youtube.com/watch?v=mEvv1MeufC8

• https://www.youtube.com/watch?v=9D7wN4F7xcs