VIPB765 Графичен дизайн и предпечат - І част

Анотация:

Анотация

Настоящият курс съдържа необходимия минимум от теоретични познания по InDesign, но най-вече практически упражнения с програмата за предпечатна подготовка и компютърно оформление на всички видове печатни издания – книги, вестници, списания и др.

Курсът има за цел

• да даде на студентите по графичен дизайн и реклама теоретични познания за принципите на работа с Adobe InDesign;

• да се научат студентите да работят с програмата и съответните технологии, предназначени за създаване на печатни издания;

• да се постигне баланс от умения, знания и разбиране чрез практически задания по Adobe InDesign;

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

проф. Грета Дерменджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните термини и принципи на работа със страниращи програми за целта на предпечата;

• Достатъчен обем от функции на Adobe InDesign

2) могат:

• Да извършват предпечат с помощта на програмата Adobe InDesign
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Добра компютърна грамотност

• Да владеят поне една текстообработваща, растерна и векторна графична програмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

ОЦЕНЯВАНЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ:

Активност по време на курса през семестъра

Контролни работи - 2 (по време на 10-тата и 15-тата седмица от семестъра)

Представяне на практически изпълнен проект (по време на изпита)

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТА:

В края на семестъра студентите трябва да представят печатен продукт – рекламен флайър, реализиран със средствата на програмата Adobe InDesign.

Условия за изпълнение на проекта:

• тема – туризъм

• изходен формат А4

• нестандартна сгъвка

За оценяването е необходимо студентите да предоставят завършения продукт на хартия и пакетирана публикация с файлове в оригиналния формaт на Adobe InDesign.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

За окончателна оценка се приема крайната текуща оценка през семестъра (ако е по-висока от мн. добър 4,50), която представлява средно аритметично от оценките на двете контролни работи по време на семестъра.

В останалите случаи студентите се явяват на изпит по време на сесията, като окончателната оценка е средно аритметично от крайната текуща оценка и удвоената оценка от изпита.

Студентите, които не са задължени да се явят на изпит (т.е. имат текуща оценка над 4,50), но искат по-висока окончателна оценка, също могат да се явят на изпит при посочените условия.