VIPB763 Рисунки - туш, перо и четка - І част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства у студентите умението да боряват с класически графични изразни средства и материали в рисунката. Тушовата рисунка е един от най-важните етапи в обучението на студентите в специализация "Графика и илюстрация", защото изгражда умения и усет за щрихово разнообразие и пластичност на графичната линия.

• Обучението в курса предполага и постоянно интерактивно проучване по темата, за което електронната платформа е неразделна част от тематичния му план. (Moodle)

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да владеят графичния изобразителен език;

• Да познават особеностите на графичните материали;

2) могат:

• Да създават графични рисунки с туш, перо и четка по натура;

• Да владеят щриховото разнообразие и особености на композицията в рисунката;

• Да експериментират при създаването на класически графични рисунки и да ги трансформират в илюстративно изображение


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1.Основи на графичната рисунка. Композиционни и стилови характеристики -2 ч. 2.Особености на рисунката с туш и перо. Бързи рисунки на гола фигура – 2 ч. 3.Портет. Задълбочена етюдна рисунка с туш и перо – 2 ч. 4.Едюдна рисунка на облечена седнала фигура - акцент върху аксесоарите и изграждане на различни материи. Материал - туш и перо – 2 ч. 5.Етюдна рисунка на гола фигура в изправен стоеж – 2 ч. 6.Етюдна рисунка на легнала гола фигура в ракурс – 4 ч. 7.Бързи скици на гола фигура с туш и четка – 2 ч. 8.Етюдна рисунка на гола легнала фигура с размит туш и четка. Изграждане на детайли и материалност – 4 ч. 9.Етюдна рисунка. Композиция от две човешки фигури.Изграждане на обем с комбинирана графична техника ( размит туш, перо и четка) - 4 ч. 10.Портрет по натура и въображение. Графична рисунка с туш и перо по натура.Довършване на рисунката по въображение в илюстративна,алегорична стилистика - 4 ч. 11.Техника на колажиране в графичната рисунка. Материал – размит туш – 2 ч.
  2. рисуване с графичен материал по поставеа задача и/или по натура

Литература по темите:

• Амбуш, Виктор. Как да рисуваме човешката фигура., София, Книгомания, 2009

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972

• Станев, Александър. Рисуването – някои методически и творчески процеси в българската държавна художествена академия., София, Просвета

• Мецлер, Фил. Изкуството на перспективата. Основно ръководство на художника ( материали и техники). , София, Книгомания, 2011

• Григоров, Тома. Перспектива., Издателство „Просвета“, София, 1998

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло., София, Издателство „Труд“ , 2000

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. ,София, Издателство „Народна просвета“ , 1985.

• Станев, Александър. Рисуването., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1992

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия., София, Издателство „ Наука и изкуство“, 1994

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс