VIPB762 Илюстрация: комикс и графична новела

Анотация:

Курсът предлага на студентите широк ресурс от идеи и техники за създаване на необичайни фентъзи герои и интегрирането им в комикс или графична новела.

Студентите ще се научат как да пресъздавате динамиката на движението, реалистичните изражения на лицето и експресивния език на тялото и жестовете. Ще усвоят детайлите на облеклото и характерните аксесоари (въоръжение или амулети) .

Акцентът е върху изграждането на концепция и изграждане композиция в отделни панели.

Курсът дава възможност за използване на традиционни средства, компютърна или комбинация от стандартни и дигитални техники за реализиране конкретния проект - комикс или графична новела.

• Обучението в курса предполага и постоянно интерактивно проучване по темата, за което електронната платформа е неразделна част от тематичния му план. (Moodle)

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• принципите за изграждане на панелна композиция за комикс;

• специфични особености при композициооното аранжиране в панелите/ текстови балони и планове;

• основните принципите при създаването на типажи и герои в комикса и графичната новела;

• похвати и изразни средства в комикса;

2) могат:

• да работят с текст, да създават авторски комикси;

• да реализират цялостен дизайн на за комикс ( + корица)

• да презентират реализираният проект/книга ( интерактивно, вербално и визуално )


Предварителни изисквания:
• Интереси в областта на комикс културата и дизайна на книжно тяло;

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Манга – стъпка по стъпка., София, Книгомания, 2010

• Гуинот, Серхио. Манга чиби – рисуване на манга герои стъпка по стъпка., София, Книгомания, 2011

• Гуинот, Серхио. Готик лолити – рисуване на манга герои стъпка по стъпка., София, Книгомания, 2011

• Диксън, Мат. Ръководство за рисуване на фентъзи герои., София, Книгомания, 2009

• More Funky Things to Draw, Hinkler Books

• Fold& Fly Paper Planes: 40 Unique Paper Planes, Hinkler Books

• Draw Really Cool Stuff [Six Books in One], Hinkler Books

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс