VIPB760 Графични техники: офорт

Анотация:

• Чрез запознаването на студентите с офортните графични техники се цели студентите да придобият още по-богата графична култура и с още по-голяма лекота и с още по- интересни пластични решения да материализират идеите си;

Офорта е основна дълбокопечатна техника при която металната матрица се разяжда с киселина или основа и мастилото при печатане се извлича от тези места офортните техники са различни разновидности: акватинта; резерваж; мек лак ;трансфери; препечатки и др.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След усвояването на тази технология могат да бъдат създавани много сериозни графични произведения както много прецизни малкоформатни така и с внушителни размери. Печатната форма е здрава и позволява ваденето на голям тираж.

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са разновидностите на офортните техники;

• Какви метални плочи да използват и с какви химикали и как да ги обработват;

2) могат:

• да изготвят дълбокопечатна форма на метална плоча;

• да вадят тираж от създадената форма;


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Разновидностите на офортните техники
 2. Запознаване с образци – офортни творби на класически и съвременни графици
 3. Методи за обработка на матрицата – полиране, фасети, грундиране
 4. Специфика на гравирането при офортните техники
 5. Използвани инструменти и материали
 6. Степени на разяждане – тонална скала
 7. Изготвяне на проекти – специфика на подготвителната рисунка за офорт
 8. Изготвяне на проекти – конкретни теми- серия рисунки по натура и въображение
 9. Прехвърляне на проектите върху матриците/цинкови плочи
 10. Същинско гравиране и разяждане
 11. Изтриване и отчечатване – формат, натиск на офортната преса и пасери
 12. Изтриване и отчечатване – пробни отпечатъци
 13. Изтриване и отчечатване – реализиране на тираж
 14. Специфика при надписването на офортите и номерацията в тиража
 15. Конферанс

Литература по темите:

Основна литература:

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Дьлбокопечатните гравюри

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Tushinqham, Sidney. Etchings & dry-points, University of California Libraries, 1922

• Brooks, Catherine. Magical Secrets about Line Etching & Engraving: The Step-by-Step Art of Incised Lines, with an Appendix on Printing by Kathan Brown, Crown Point Press, 2007

• Leaf, Ruth. Etching, Engraving and Other Intaglio Printmaking Techniques, Dover Art Instruction, 1984

• Meek, James B. Art of Engraving: A Book of Instructions, 1973

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987

Средства за оценяване:

Т01- Самостоятелна работа

Т01- Конферанс