VIPB661 Оформление на печатно произведение - ІІ част

Анотация:

• Разработва умения за импровизации и нестандартно мислене.

• Да мотивира студентите към търсене на нови форми за илюстриране, съобразно новите технологични възможности.

• Разширява технологичните умения в областта на дизайна на текстови носител.

• Дава познания за новите компютърни

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да творят с нестандартни похвати.

2) могат:

• Да създават нов и нестандартен носител на текстова и визуална информация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат елементарни познания по рисуване придобито в базовите курсове.

• Да владеят компютърните програми за предпечатФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Каталози на известни книги – сравнителен анализ.

• Класически книги – Рабле –“Гаргантюа и Пантагрюел”; Н. Райнов – “Княз и чума”.

• Нови издания – Мишел Сер – “Атлас”; Умберто Еко – “Баудулино” и др.

Средства за оценяване:

4. Форми на обучение /по теми/ - консултативни лекции – 10 ч.; практика – 20 ч.

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка – текущ контрол – 100%

семестриален изпит – 100%