PHIB767 Стаж: Организиране, участие и медийно отразяване на научни конференции и семинари

Анотация:

По индивидуално договаряне с преподавателя всеки студент участва в организацията и/или посещава важно научно събитие - академичен семинар или конференция. На базата на чутото и видяното студентът пдготвя кратко ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪБИТИЕТО (обем 2-3 с.). Представянето трябва да е направено като за публикация в популярна културна медия (Портал "Култура", Литературен вестник или подобни). То задължително трябва да дава точна информация за наименованието на събитието, часът и мястото на провеждамето му, за организаторите и участниците в него. Освен това то накратко трябва да реферира към научните доклади, към основните тези в тях, както и да представи интересните моменти в дискусиите.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Могат да правят ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНО СЪБИТИЕ
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: