PHIB733 Философията на Ницше

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните проблеми, понятия и концептуални персонажи в творчеството наФридрих Ницше.Разграничават се ранен от зрял период в работите му. В ранния период акцентите са: отношението между изкуство и наука, метафора и понятие. Проследява се възникването на основните фигури и концепти на зрелия Ницше чрез оттласкването му от романтизма и Шопенхауер. Входът към зрялото творчество на Ницше е чрез възлови проблеми: логика, наука, религия и понятие за „весела наука”; себенадмогване и свръхчовек; Ja sagen и воля за власт; воля за власт, преоценка на ценностите, вечно завръщане; история и генеалогия; перспективизъм и витализъм; робски и господарски морал; и др.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

основните проблеми, понятия и концептуални персонажи в творчеството на Фридрих Ницше

.

2) могат:

да контекстуализират знанията си, както и да рефлектират чрез тях спрямо по общия хоризонт на обосноваване на науката и изкуството в съвременността.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Въведение. Ницше: биография и творчество.
 2. 2. Дионис и Аполон като концептуални персонажи. Трагедията.
 3. 3. Метафора и понятие. Памет и забравяне.
 4. 4. Семинар върху "Раждането на трагедията"
 5. 5. Семинар върху "За истината и лъжата в отвъдморален смисъл"
 6. 6. Ницшевият перспективизъм: от типовете история до късните бележки.
 7. 7. Семинар върху "За ползата и вредата от историята за живота"
 8. 8. Веселата наука и "Бог е мъртъв!"
 9. 9. Семинар върху избрани фрагменти от "Веселата наука"
 10. 10. Семинар върху избрани фрагменти от "Тъй рече Заратустра"
 11. 11. Воля за власт, преоценка на ценностите и вечното завръщане.
 12. 12. Семинар върху избрани фрагменти от "Воля за власт"
 13. 13. Що е генеалогия? Ницше и Фуко
 14. 14. Семинар върху първо и второ есе от "Генеалогия на морала"
 15. 15. Защита на курсови работи

Литература по темите:

Ницше, Фр. Събрани съчинения. ИК „Захарий Стоянов”. 2008-2010. Допълнителна литература - качена в Мудъл.

Средства за оценяване:

- Курсова работа и защита