SHEB758 Project: Circular and social economy

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р
гл. ас. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: