SHEB755 Social economy and sustainable finance

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

гл. ас. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: