ESEB018 Проект "Разработване на екологичен проект"

Анотация:

Целта на курса е студентите да придобият допълнителни знания и умения в подготовката и разработването на екологични проекти, както и да проучат възможности за финансиране на дейности по опазване на околната среда.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще получат нови знания за подготовката, разработването и начините на финансиране на екологични проекти.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

След завършени базови курсове по екология и опазване на околната среда.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Според актуалността заданията на проекта се актуализират всеки семестър и се обявяват в Мудъл със съответната литература.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %