ESCB602 Управление на проекти

Анотация:

Курсът е предназначен за придобиване на знания и умения в разработване и управление на екологични проекти.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Обща представа за характера на различните организации и структури, спонсориращи проекти.

Методите и информационните структури за търсене на спонсорство в областта.

Да ползват предимствата на проектната организация.

2) могат:

Да прилагат някои изследователски методи за оценка на проекти в областта на екологията и опазването на околната среда.

Да използват активно познанията си в следващи образователни равнища.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: преминат курс по икономика и управление на околната среда.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебни материали в Мудъл – записки на лектора, презентации и др.

Маринова, Н., „Управление на проекти – инструмент за постигане на устойчиво развити”, НБУ, 2012 г.

Маринова, Н. в съавторство, „Екологичен мениджмънт” – електронно издание НБУ 2011 г.