HACB908 Стаж в културна институция

Анотация:

Стажът цели запознаване със спецификата на структурата и функциите на културна институция посредством конкретни задания.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
проф. Ирина Генова  д-р
доц. Боян Манчев  д.н.
гл. ас. Владимир Димитров  д-р
ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Стажът цели запознаване със спецификата на структурата и функциите на културна институция и развитие на конкретни професионални умения.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тематичния план е вариативен и се формира съвместно със студентите в началото на семестъра.

Литература по темите:

Специфична литература ще бъде представена непосредствено преди началото на стажа.