HACB725 Модерно изкуство на Балканите

Анотация:

• Курсът представя българското изкуство като част от художествените явления и практики на Балканите в модерното време.

• Разглежда се развитието на художествените институции и организацията на художествения живот.

• Изучават се съпоставително променящите се художествени тенденции и конкретни техни представители.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни художествени явления, тенденции и протагонисти на модерното изкуство на Балканите и в България, като част от по-широка културна среда.……….

2) могат:

Да обсъждат и анализират модерното българско изкуство в контекста на модерното изкуство на Балканите.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Модерно изкуство на Балканите – времеви и културно-териториален обхват на проблематиката на курса.
 2. Понятието за „модерно изкуство” – поява и употреби. Затруднения с периодизацията в различни културни територии в Европа. „Модерно изкуство” на Балканите.
 3. „Балкани” и „Югоизточна Европа” след разпадането на империите. Формиране на национални художествени институции по „европейски модел”.
 4. Художествени тенденци през втората половина на 19 век. Национален романтизъм и реализъм в съпоставителна перспектива.
 5. Промени в художествените нагласи около 1900 година. Изяви на символизма и Сецесиона / Ар нуво.
 6. Обобщаване на проблематиката във времето до Балканските войни и Първата световна война.
 7. Презентации по тема 1-6 за първо текущо оценяване.
 8. Авангардни движения в изкуството –тенденции и контакти.
 9. Стихване на авангардите – изкуството на 1930-те и 1940-те години в съпоставителна перспектива.
 10. Участия в международни художествени форуми във времето между двете световни войни. Характер на форумите; съпоставка между конкретните участия.
 11. Съвременни истории на модерното изкуство в балкански страни.
 12. Обобщаване на проблематиката във времето до Втората световна война.
 13. Презентации / Тест за второ текущо оценяване.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Йоана Власиу. Бележки за румънския авангард между двете световни войни. Сп. Проблеми на изкуството, 1996, бр. 1, с. 25-29.

Йоана Власиу. Стратегии за интегриране в художествените среди: груповите изложби на художнички в Букурещ от 1916 до 1927 година. Сп. Проблеми на изкуството, 2002, бр. 4 - тематичен брой „Художнички на Балканите”, съст. И. Генова, с. 9-14.

Йоана Власиу. Култът към изкуството / художниците: Как опитът от Мюнхен беше пренесен в Румъния, 1900-1915. В: Модерно и съвременно: за изкуството и неговите истории. Съст. Ирина Генова. Изд. на НБУ. София 2010, с. 51-64.

Видослава Голубович. Сръбски и български авангард. Любомир Мицич и Гео Милев. Сп. Проблеми на изкуството, 1999, бр. 2 – тематичен брой „Български художници в чужд културен контекст”, съст. И. Генова, с. 15-17.

Глафки Гоци. Изкуството и голото тяла. Достъпът на художничките до етюд на голо мъжко тяло в Художественото училище в Атина. Сп. Проблеми на изкуството, 2002, бр. 4 - тематичен брой „Художнички на Балканите”, с. 22-28.

Лиляна Колешник. От неделни художнички до професионалистки. Хърватските художнички на границата на ХХ век. Сп. Проблеми на изкуството, 2002, бр. 4 - тематичен брой „Художнички на Балканите”, с. 15-21.

Стивън Мансбах. Размисли върху класическото съвременно изкуство на Балканите – поглед към България. Сп. Проблеми на изкуството, 1999, бр. 2 – тематичен брой „Български художници в чужд културен контекст”, с. 3-9.

Ирина Суботич. Стихване на страстите в художествените търсения. Изкуството на 1930-те години в Белград. Сп. Проблеми на изкуството, 1996, бр. 1, с. 14-24.

Ирина Суботич. Идеалът „връщане към природата: група „Облик”. Сп. Проблеми на изкуството, 1999, бр. 2 – тематичен брой „Български художници в чужд културен контекст”, с. 10-14.…

Ирина Суботич. „Какво необикновено пътуване! С никого не се разделих!” Милена Павлович Барили (1909-1945). Сп. Проблеми на изкуството, 2002, бр. 4 - тематичен брой „Художнички на Балканите”, с. 45-49..……

BENSON, Timothy O. (Ed.). (2002) Central European Avant-gardes: Axchange and Transformation, 1910-1930. Los Angeles County Museum of Art, The MIT Press.……….

MANSBACH, Steven. (1999 a) Modern Art in Eastern Europe: From the Baltic to the Balkans, ca.1890-1939. Cambridge University Press.

Лица на модернизма. Живопис от България, Гърция и Румъния. Букурещ – София –Атина, 2009-2010. Съст. и автори Мариана Вида, Ирина Генова, Такис Мавротас

Каталози от колекциите на национални и други галерии на балкански страни.

Средства за оценяване:

Тест

Презентация

Дискусия

Реферат