HACB723 Изкуството на Барока и Просвещението

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните промени в художествения живот (статут на художника, меценатство, художествено образование, пазар на изкуството и т.н.), настъпили в Европа през XVII и ХVІІІ век. В центъра на внимание са бароковите и класицизиращи стилови направления, художествените практики в Италия, Испания, Фландрия, Нидерландия, Франция, Русия, Англия, германските провинции.

Важна част от заниманията е обсъждане на текстове от именити изследователи, посветени на конкретни работи, както и съпоставяне на техните тълкувания и подходи.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните особености на художествения живот в големите културни средища на Европа през XVII и ХVІІІ век;

познават бароковите и класицизиращи стилови направления, художествените практики в Италия, Испания, Фландрия, Нидерландия, Франция, Русия, Англия, германските провинции;

запознати са с работите на художниците, които днес са задължителна част от общоприетата история на изкуството от този период;

основни автори и техни съчинения, посветени на европейското изкуство от XVII и ХVІІІ век.

2) могат:

владеят умения за ползване на професионална терминология, назоваване и тълкуване на сходства, отлики, значения на визуални образи от изучения период, от различни среди и култури;

могат да обсъждат текстове, посветени на конкретни работи, както и да съпоставят тълкувания и подходи.


Предварителни изисквания:

Общи познания по европейска история и култура.

Умения за разбиращо четене на един от големите европейски езици.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Представяне на курса – програма, литература, изисквания. Изкуство на 17 век - обща характеристика, основни стилови направления. Барок.
 2. Холандско изкуство през 17 век. Исторически обстоятелства и влияние на протестантството. Архитектура. Живопис - основни характеристики и центрове. Портрет; пейзаж; натюрморт.
 3. Холандско изкуство през 17 век. Живопис - интериори и битов жанр. Вермеер ван Делфт. Рембранд ван Рейн.
 4. Италианско изкуство през 17 век. Стилът Барок - влиянието на католическата контрареформация за възникването му. Архитектура. Живопис и вътрешна декорация.
 5. Фламандско изкуство през 17 век - обща характеристика. Питър Паул Рубенс. Антони ван Дайк. Испанско изкуство през 17 век - исторически контекст. Живопис. Диего Веласкес.
 6. Френско изкуство през 17 век - исторически условия. Основаване на Кралската академия. Принципи на Класицизма. Никола Пусен и Клод Лорен. Развитие на архитектурата. Ансамбълът ВЕРСАЙ. Тест за текущо оценяване.
 7. Студентски презентации за първо текущо оценяване.
 8. Общи характеристики на 18 век. Идеи на Просвещението. Просвещението и държавата. Културата на ежедневието и културата на градовете.
 9. Епохата на Просвещението във Франция. Проектът на Енциклопедията и неговите протагонисти. Френското изкуство през 18 век . Антоан Вато. Стилът "рококо" в архитектурата и декоративните изкуства. Франсоа Буше. "Салоните" на Дидро - начало на художествената критика. Жан Баптист Симеон Шарден; Жан-Баптист Грьоз; Жан Оноре Фрагонар.
 10. Германските провинции през 18 век - архитектура: Цвингерът в Дрезден; Сан Суси край Потсдам. Империята на Хабсбургите - Виена, Шьонбрун и Белведере.
 11. Италия през 18 век - Венеция като художествен център: Джовани Батиста Тиеполо (стенописите във Вюрцбург); пейзажна живопис - Каналето, Бернардо Белото, Франческо Гуарди. Гравюрите на Джовани Батиста Пиранези.
 12. Английско изкуство през 18 век - обща характеристика. Английският парк. Живопис - Уилям Хогарт; Томас Гейнсбъро; сър Джошуа Рейнолдс.
 13. Русия през 18 век - реформите на Петър I. Бартоломео Франческо Растрели - общи черти на архитектурните му реализации. Василий Баженов - резиденцията Царицино.
 14. Изкуството по време на Френската буржоазна революция. Класицизмът в архитектурата - общи черти и значение на трудовете на Йохан Йоахим Винкелман. Архитектура във Франция. Общи характеристики на стила "ампир". Класицизиращи тенденции в живописта. Жак Луи Давид и Жан Огюст Доминик Енгр.
 15. Представяне на студентски реферати / Тест за второ текущо оценяване.

Литература по темите:

Библиография за курса - на български език:

Джансън. История на изкуството. Том 3, С. 2006.

Eрнст Гомбрих. Изкуството и неговата история. Изд. Български художник, С. 1992.

Нина Дмитриева. Кратка история на изкуствата. Очерци, II част. Изд. Наука и изкуство, С. 1980.

Джулио Карло Арган. Изкуство, история и критика. Избрани студии и статии. Изд. Български художник, С. 1984.

Следистории на изкуството (сборник). (Светлана Алперс. Интерпретация без изображение или как да се гледа Las Meninas (Придворните дами) на Веласкес, с. 97-112).

Разказвайки образа (сборник). Светлана Алперс. Виждането като познание: холандски модел, с. 57-89). Съставители: Ирина Генова и Ангел Ангелов. Изд. Сфрагида, С. 2001; 2003.

Хайнрих Вьолфлин. Основни понятия на историята на изкуството. Изд. Български художник, С. 1985.

Ервин Панофски. Смисъл и значение в изобразителното изкуство. (Sinn und Deutung in der Bildenden Kunst. 1955) (Et in Arcadia ego: Пусен и елегичната традиция, с. 305-327). Изд. Български художник, С. 1986.

Роджър Фрай. Въображение и рисунка. (Сеиченто. Италианският седемнадесети век, с. 228-262). Изд. Наука и изкуство, С. 1988.

Хосе Ортега-и-Гасет. Есета. Том 2 (Веласкес (фрагмент), с. 334-386). Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С. 1993.

Мишел Фуко. Думите и нещата. Археология на хуманитарните науки. (Камериерките (Менините, Веласкес) С. 1992.

Ернст Гомбрих. Изкуство и илюзия. Изследване върху психологията на изображението в изкуството. Изд. Български художник, С. 1988.

За красотата и изкуството. Фрагменти из историята на западноевропейската естетика от Ренесанса до Романтизма XV - XIX век. Съст. Исак Паси. Изд. Наука и изкуство, С. 1975.

На други езици (от библиотеката на НБУ):

Grove Dictionary of Art (1996), 34 тома

Germain Bazin. Baroque and Rococo. Thames and Hudson, London 1964.

(Ч 7.03 В 33)

Eva-Gesine Baur. Rococo. Tashen 2007

Norbert Wolf. Landscape Painting. Tashen 2008

Ernst Rebel. Self-portraits. Tashen 2008

Общи истории и енциклопедии за изкуство (достъпни в библиотеката на НБУ).

Примерни текстове на български език за реферати

Хайнрих Вьолфлин. Увод. В: Основни понятия на историята на изкуството. Изд. Български художник, С. 1985, с. 67-80. Една от петте части (двойки понятия) по избор.

Роджър Фрай – Сейченто (Италианският седемнадесети век) (фрагмент). В: Роджър Фрай. Въображение и рисунка. С. 1988, с. 228-261.

Джулио Карло Арган – Las Meninas (Веласкес). В: Джулио Карло Арган. Изкуство, история и критика. Избрани студии и статии. С. 1984, с. 115-119.

Мишел Фуко – Камериерките (Менините, Веласкес). В: Мишел Фуко. Думите и нещата. Археология на хуманитарните науки. С. 1992.

Светлана Алперс – Интерпретация без изображение или как да се гледа Las Meninas (Придворните дами) на Веласкес. В: Следистории на изкуството. Съст. И. Генова & А. Ангелов. С. 2001, с. 97-112.

Хосе Ортега-и-Гасет – Веласкес (фрагмент). В: Хосе Ортега-и-Гасет. Есета, том 2. С. 1993, с.334-386.

Ервин Панофски – Et in Arcadia ego: Пусен и елегичната традиция. В: Ервин Панофски. Смисъл и значение в изобразителното изкуство. С. 1986, с.305-327.

Светлана Алперс – Виждането като познание: холандски модел. В: Разказвайки образа. Съст. А. Ангелов & И. Генова. С. 2003, с. 57-89.

Средства за оценяване:

Тест

Реферат