ADVB721 Проект: Реклама в действие

Анотация:

Курсът е изънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и натрупването на практически знания в сферата на рекламата. Способността да се анализира практиката и да се извличат поуки от нея, като се търси връзката между теорията и практиката.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Енчо Найденов  д-р
гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р
доц. Илия Кожухаров  д-р
гл. ас. Захарина Петрова-Проданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:.

• Как да се справят самостоятелно с конкретни практически задачи.

• Основни принципи на художественото оформление за всички видове реклама включително печатна, външна, радио, телевизионна, интерактивна, нетрадиционна (ambient/guerilla).

• Теоретични принципи за структура и процеси в една рекламна агенция при подготовка и представяне на рекламна кампания.

• Теоретични принципи за работа с клиенти и вземане на решения

• Методи и средства за стимулиране на качествени творчески идеи в съчетание с практически бизнес резултати

2) могат:

• Да развият качества за създаване, аргументиране и представяне на идеи

• Да правят избор за подходящи и ефективни творчески решения

• да управляват и отчитат рекламна кампания.

• Да представят и убеждават клиенти и партньори.;

• да представят личните си разработки при кандидатстване за работа като илюстрация на способностите и знанията им


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бъди различен или умри. Оцеляване в ерата на убийствена конкуренция , Джак Траут, Стив Ривкин , ИК "Кръгозор", 2002

• Холивуд пере най-добре, Жак Сегела, 1993

• Buzz, M. Zalzman, Ira Matathia, Ann O’Reilly, John Wiley&Sonsq Inc., Hoboken, New Jersey, 2003

• When Cultures Collide, Richard D. Lewis, Nicholas Brealey Publishing, London, 1999

• Залезът на рекламата и възходът на Пъблик рилейшънс , Ал Рийс, Лаура Рийс, ИК "Класика и стил", 2003

• Краят на рекламата, каквато я познаваме, Серджо Зийман, ИК "Класика и стил", 2005

• Интегрирани маркетингови комуникации, Д. Доганов, Боян Дуранкиев, Хр. Катранджиев, Университетско издателство «Стопанство», 2003

• материалите от различни курсове по реклама изучавани в годините.