PHOB527 Стаж: Майсторска фотография

Анотация:

Фотография

Преподавател(и):

доц. Енчо Найденов  д-р
гл. ас. Ангел Коцев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: