PHOB732 Практики в съвременното фотографско изкуство

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите със съвременните тенденции във фотографията. Има за цел да запознае студентите с различните видове фотогрски проекти и медии за комуникация на визуално послание.

Цели да изгради умения за управление на различни типове фотографски проекти.

Курсът е изграден на базата на работилнички, в които студените активно участва в процеса, като самите те имат лична опитност и преживяване, могат свободно да изразяват и търсят себе си в процеса на работа в групи.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

 Ангел Коцев  
проф. Васил Гарнизов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Каква е разликата между различните видове фотографски проекти и тенденциите в съвременното фотографско изкуство.

2) могат:

Да създават собсвен фотографски проект, да създават план на действие, да изграждат идея и да постояват план за реализирането й, да имат уменията и знанията за създаване на мрежа от партньори за реализирането и създаването му.


Предварителни изисквания:
- Присъствие

- Активност

- Креативност и творчески зариад

- Критична мисъл и анализ

- Изработване на собствен проект по зададена тема, сзързана със структура, повърхност, детайлФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение. Запознаване с основите на курса
 2. Видове фотопроекти
 3. Запознаване с конкретни автори в различните видове фотопректи
 4. Запознаване с конкретни автори в различните видове фотопректи
 5. Изграждане структурите на фотопроект
 6. Управлението на фотопроекти
 7. Тест
 8. Портфолио
 9. Концетутаални фото проекти
 10. Терапевтични фотопроекти
 11. Стокова фотография и видове онлайн платформи.Цялостния процес в стоковата фотография
 12. Изложбено пространство
 13. Фотокнига
 14. Фотографията катоФотографията като форма на обучение форма на обучение
 15. Закриване на курса. Оценяване.

Литература по темите:

I. Материали MOODLE

II. Литература на български език:

1. Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

2. Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

3. Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

4. Загадките на фотопроцеса - В.Симеонов

5. Изкуствено осветление във фотографията - Ян Шмок

6. Научна Фотография - Янка Кюркчиева

7. Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

8. Обща фотография - първа и втора част - Янка Кюркчиева

9. Портретна фотография - Панайот Бърнев

10. Проявяване - Норберт Гьопел

11. Фототрикове - Алфред Улман

12. Художествена фотография - Васил Кацев

13. Цветна фотография - Янка Кюркчиева

14. Как се правят хубавите снимки – Питър Бъриан, Роберт Капуто

Поредица за фотолюбителя

1. Копиране на снимките - Вл.Киперов

2. Репродукционна фотография - Константин Кемерджиев

3. Техника на фотоувеличението - Живко Арабов

4. Фотографика - Вл.Киперов

На руски език

1. Фотография.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

2. Увеличение фотоснимка - Р.Ресинг

3. Фотографирование живой природы - К.Престон - Мефем

4. Експозиция в фотографии - Л.Гонт

5. Фотография- Е.Митчел

6. Творческая фотография -Сергей Морозов

7. Творческие методы печати в фотографии - Г.Вудхед

8. Въведение в художественую фотографию - А.Панфилов

9. Ретуш - когда и как - Карл Сютерлин

10. Репродуцирование слайдов - Д.Лутоверь

11. Особые приемы фотографии - Б.Плушников

12. Фотосъемка движения - Д.Морли

13. Изкуство цветной фотографии - Джон Хеджкоу

14. Фотография шаг за шагом - Майкъл Ленгфорд

На английски език

1. Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

2. Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

3. People Photography - Urs Tillmanns

4. Advertising Photography - Urs Tillmanns

5. Special Effects Photography- David Daye

6. Nudes - Roger Hicks , Frances Shultz

7. Still Life - Roger Hicks , Frances Shultz

8. Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

9. Practical Photography – John Freeman

10. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

11. The Camerawise Guide To

Practical Photography - Roger Hicks

12. Personal Views – Lee Frosts

13. The Nude – Bruce Pinkard

14. Fashion Photography Now – Catherine Chermayeff

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Photoshope Artistry /Майсторски клас за фотографи, компютърни и медийни художници/, Бари Хейнз, Уенди Кръмплър, ИнфоДАР, 2000.

• Photoshop 6 – трюки и эффекти, Гурский, Корабельникова, ПИТЕР, 2001.

• Adobe Photoshop 6.0, Web дизайн, Михаел Баумгарт, СофтПрес, 2001 г.

• Периодика на различни списания за дизайн и обработка на изображения: .Net, MediaDesign, ProGRAFICA и др.

Средства за оценяване:

Участие и активност; Практични задачи; Тест-есе