PHOB734 Фотография и визуални изкуства

Анотация:

• Курсът разглежда тенденциите на изкуството през ХХ век и различните прояви на артинсталациите, online и иновациите като изразни средства в ръцете на артистите (в частност на худ. Фотографите)

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основи на визуалните изкуства на ХХ век

2) могат:

• Да решават по конкретно задание идея за фото и видеоинсталация


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• История на изкуството и архитектурата

• История на фотографиятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Край на ранната модерна ера 1870 г. Зараждане на нови течения в изкуството. 1870 – 1905 г. – начало на модернизма. Поява на нови визуални изкуства.
  2. Сецесион, Модерн, Ар Деко – богатство на пространство, форма и цвят, светлина, детайл. Развитие, страни, автори и произведения. Роля на младата фотография.
  3. Архитектурата, изкуствата и фотографията в САЩ – 1850 – 1930 г. Влиянието им върху развитието на естетиката в Европа – Чикагска школа, Съливан, Франк Лойд Райт, Холивуд.
  4. Пътят на нефигуративното изкуство и търсенията на фотографията.
  5. Естетика на универсала – 1905 – 1945 г
  6. Баухаус – съсредоточие на културния интелект на Европа. Поп-арт. Пърформанс, бодиарт, хепънинг, инсталации. Фотографията и новите визуални изкуства. Задание за идеен проект за фотоинсталация.
  7. Реклама и фотография. CD – room. On line art. Цифрово изкуство, инсталации.
  8. Инспириране на емоции чрез природни елементи - композиция, цвят и форма - практическо занятие.
  9. Роля на сценографията в изграждане на пластичния образ в екрана. Поглед през обектива на фотографа. Развитие на философията на сценографията.
  10. Практически упражнения - композиция по тема в студио вдъхновена от голям майстор в живописта. Роля на осветлението, цвета, текстурата на материала близо до лицето на модела.

Литература по темите:

1. Art of the turn of the millenium - Lars Bauglarsen, Tashen

2. Performance art – Rose Lee Goldberg, Thames Hudson

3. Малая история изкуств периода 1890-1945 года

4. Highlights of art – Tashen

5. Architecture in the XX century – P. Gessel, O. lenthauser, Tashen

6. Masterpieces of western art II – Walter, Tashen

7. Pop-art – T. Osterwold, Tashen

8. FMR, IX, X

9. Монографии и албуми на разглежданите автори

Средства за оценяване:

Разработка на есета по теми от коментираните стилове и автори.

Практическа- пресъздаване на сюжет от коментиран автор- изследване на светлината и въздействието- в студио или лабораторията на НБУ.