PHOB735 Икономически и правни аспекти на фотографията

Анотация:

Дисциплината Икономически и правни аспекти на фотографията има за цел да разгледа различни проблеми в областта на икономиката и правото, които са пряко свързани с фотографското изкуство и по-конкретно развитието му като форма на бизнес.

Курсът обръща специално внимание на маркетинга като инструмент за генериране на продажби, формулират се понятията „продукт“, „цена“, „комуникация“, „дистрибуция“ във връзка със създаването и развитието на бизнес в областта на фотографското изкуство. Обръща се внимание и на онлайн търговията.

В курсът се разглеждат правните аспекти на фотографския бизнес, като голямо място е отредено на авторското право и неговите носители.

Разглежда се фотографията като бизнес, в различните в разновидности и аспекти. Изучава се формирането на фотографски бюджет. Установява се цената на извършването на дадени фото-услуги и се прогнозира тяхната рентабилност

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Енчо Найденов  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р
доц. Елизавета Боева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Основни термини в областта на маркетинга

• Основните канали за комуникация с потребителите (крайни и бизнес)

• Необходими условия за развиване на фотографски бизнес

• Бизнес план на фотографско предприятие

• Правните аспекти на фотографията – авторски права

2) могат

• Да развиват маркетингови стратегии

• Да прилагат маркетингови стратегии

• Да направят проект за успешен фотографски бизнес

• Да проектират фотографско студио


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: общи познания в областта на рекламата, основи на фотографията и фотографската техника

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Краят на рекламата каквато я познаваме, Серджо Зийман

Краят на маркетинга какъвто го познаваме, Серджо Зийман

Въведение в рекламния бизнес, Кристиян Постаджиян, Христо Катранджиев

http://digital-photography-school.com/how-to-calculate-your-cost-of-doing-business/

https://nppa.org/calculator

http://blog.vincentlaforet.com/2013/08/01/how-to-succeed-as-a-creative-long-term-know-your-c-o-d-b/

Средства за оценяване:

тестове, практически задачи