PHOB700 Майсторска фотография - І част

Анотация:

•Тенденции в развитието на съвременната фотография

•Презентации и анализ на авторски фотографии – черно-бели, цветни снимки

•Запознаване с конкретни професионални проблеми и разработки

•Анализ на фотографски албуми с художествена и рекламна фотография

•Посещение и обсъждане на изложби

•Анализ на студентски работи

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

 Валентин Киров  

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът цели студентите да обогатят познанията си за естетиката, техниката и технологията и основата върху която се гради съвременната фотография и творческите похвати на значимите фотографи.
Предварителни изисквания:
Добри предварителни познания в областта на естетиката, техниката и технологията на фотографията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

•Албуми с художествена и рекламна фотография

•Течения на фотографски списания

•Информация в интернет

Средства за оценяване:

Проект концептуална фотография - реферат и 5 снимки

Проект портретна фотография - реферат и 5 снимки