CARB731 Анализ на анимационен филм

Анотация:

Анимационно кино

Преподавател(и):

 Боряна Матеева-Пенева  
доц. Елизавета Боева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: