CARB300 Директни техники под камера

Анотация:

Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
ас. Весела Данчева-Богданова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: