CARB072 Семинар „Подготовка на дипломна работа I ч

Анотация:

В този курс студентите се запознават със стъпките и условията за дипломиране в програмата. Целта на курса е да представи изискванията за оформяне на дипломните проекти, изготвянето на документацията и представянето й на пред-дипломен конферанс.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
гл. ас. Севина Иванова  д-р
 Иван Богданов  
ас. Весела Данчева-Богданова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят:

какви са изискванията и условията за дипломиране в програмата;

как да оформят текстовата част;

какви са техническите параметри за дипломните филми;


Предварителни изисквания:
Завършени курсове по драматургия, режисура, сториборд, типаж, анимация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Запознаване с условията за дипломиране в програмата. Запознаване с изискванията за оформяне на документация и технически параметри на дипломните проекти.
  2. Участие или посещение на пред-дипломен конферанс. Обсъждане на проектите представени на конферанса.

Литература по темите:

1. Наша и чужда анимационна филмова класика и специализирана литерaтура;

2. Чужда анимационна класика и литературни източници – Роби Енглерт – Швейцария; Боривой Долникович – Хърватска; Норщейн – Русия; Джон Халас - Англия;

• Юрий Норштейн - Снег на траве;

• Иван Иванов-Вано – Кадр за кадром;

• Мастера советской мультипликации – сборник статии;

• Боривой Довникович - Skola Crtanog Filma;

• Реализирани дипломни проекти на студенти от НБУ и други висши учебни заведения.