CARB072 Семинар „Подготовка на дипломна работа I ч

Анотация:

Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
гл. ас. Севина Иванова  д-р
 Иван Богданов  
ас. Весела Данчева-Богданова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: