CARB708 Компютърна 2D анимация І част

Анотация:

Студентите ща получат теоретични и практически познания за създаване на компютърна 2D анимация. Акцент ще бъде поставен върху особеностите на работата с растерни изображения. Практическите задачи към курса ще подпомогнат усвояването на методите за създаване и анимация на двуизмерни персонажи.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Методи за управление на типаж с помощта на компютър;

• Какви формати и видео компресии да използват за своя финален продукт.

2) могат:

• Да работят с актуална версия на Adobe After Effects CC;

• Да прилагат основни принципи от класическата анимация в своята работа;

• Да работят съвместно по създаването на по-големи анимационни проекти с помощта на компютър.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да имат базисни познания за интерфейса и анимацията с After Effects.

Обща компютърна грамотност (Windows).

Препоръчително е владеенето на английски език.

Теоритични и практически познания в областта на класическата анимация.

Основни умения за художествена работа – рисуване, работа с форми и цветове, графична композиция и др.

Класически анимационни похвати и принципи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в тематиката на курса. Изпитни задачи и форми на оценяване. Компютърна 2D анимация – професионални практики. Опозицията растер – вектор? Примери от филми.
  2. Управление на движение в компютърната анимация.
  3. Работа с редактори.
  4. Създаване на двуизмерен типаж за анимация.
  5. Проблеми при импортиране на типажи. Настройки.
  6. Методи за анимация на двуизмерни типажи.
  7. Видове кинематика - основни понятия, практическа употреба.
  8. Подготовка и анимация на семпъл типаж.
  9. Създаване на система за управление и анимация на цялостна фигура.
  10. Заключително обсъждане на практическите задачи.

Литература по темите:

Meyers, Trish and Chris, „Creating Motion Graphics with After Effects, Volume 1: The Essentials“, Publisher: CMP Books.

Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics, Jon S. Krasner, Elsevier and Focal Press, England.

Meyers, Trish and Chris, „After Effects in Production“, Publisher: Focal Press.

Harrington, Richard, „After Effects On the Spot: Time-Saving Tips and Shortcuts from the Pros“, Publisher: CMP Books.

Brinkmann, Ron, “The Art and Science of Digital Compositing”, Publisher: Morgan Kaufmann.

Richard Williams. The Animator’s Survival Kit. Farrar, Straus and Giroux. 2012.

Blair, Preston, „Аdvanced Animation”.

Whitaker, Harold and Halas, John,“Timing for Animation”.

Halas, John, Masters of animation, Salem House Pub, 1987.

Bendazzi, Giannalberto. Cartoons: One Hundred Years of Cinema Animation, Indiana University Press, 1995.

Laybourne,Kit. The Animation Book: A Complete Guide to Animated Filmmaking, Three Rivers Press, 1998.

Murphy, Mary. Beginner's Guide to Animation: Everything you Need to Know to get Started, Watson-Guptill 2008.

Almoznino, Albert. The Art of Hand Shadows, Dover Publications Inc., 2002.

Webb, Phila H. and Corby, Jane. The Little Book of Hand Shadows, Running Press Miniature Editions, 1990.

Rutherford, Emma. Silhouette: The Art of the Shadow, Rizzoli International Publications, 2009.

Маринчевска, Надежда, „Квадрати на въображението”, изд. Титра.

Светла, Фингова, “Монтажът на аудиовизуалното произведение”, изд. НБУ, 2008.