CARB702 Изрезков филм (Cut outs) І част

Анотация:

Курсът “ИЗРЕЗКОВ ФИЛМ (CUT OUTS)” има за цел да запознае студентите в теоретично-практичен план с изрезковия филм като ефективен и бърз жанр за реализиране на филми с високохудожествена визуална и пластична култура и разкриване на още по-широки възможности пред студентите за разширяване кръга на тяхната практическа реализация.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Иван Веселинов  
 Велислава Господинова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• проблемите касаещи анимационен изрезков типаж, неговото раздвижване, ротация, ключови рисунки, колориране и композиране в отделните сцени и панорами, съобразени с движение на камерата и анимационната драматургия;

2) могат:

• да владеят кинотехнологията и спецификата на изрезковия филм;

• да прилагат в професионален план усвоената дисциплина във всички области на електронните медии, продуцентските и рекламни къщи, издателства и студия за графичен дизайн и реклама;
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно завършен курс по “Анимационен типаж” и “Карикатура, илюстрация и комикс”, “Типаж, декор и сториборд”

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Brian Lemay – “Анимационен типаж”

2. Tonw White – “Анимационен типаж”

3. Jack Hamn – “Как се рисува анимация”

4. Хук Кандл – “Анимационна библия”

5. Шандор Фея – “За анимацията въобще”

6. студии на Джак Хемм, Били Уайт, Джон Халас и др.

7. Както и всички приказки за деца от: Братя Грим, Андерсен, Даниел Дефо, Хана и Барбара и др.

ФИЛМИ:

Ян Леница – Полша;

Ричард Чакала – Полша;

Тодор Динов, Иван Веселинов, Стоян Дуков, Анри Кулев, Бойко кънев, Георги Чаушев;

Средства за оценяване:

КОНФЕРАНС……50….... %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ.…50……... %