BUBB706D Управление на иновационния процес

Анотация:

Обект на курса са научните изследвания, техническия прогрес и тяхното влияние върху икономиката. Разглеждат се основните особености на научните изследвания в информационното общество . Дава се икономическа оценка на влиянието на техническия прогрес във фирмите.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как се развиват, организират и осъществяват различните типове научни изследвания.

2) могат:

Да анализират, оценяват и сръвняват технико-икономическо развитие на производството и негавата чувствителност към иновациите.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Питър Драку. мениджмънт: предизвикателствата през XXI век С. Класика и стил 2008

2. Майкъл Е. Портър. Конкурентност, предимство на науката. Класика и стил С. 2004

3. Ром Черен, Изпълнение на на нова теория на управлението и организацията, Класика и стил 2006 София

4. Harvard Bussiness Kevins. Високоефентивна организация. Класика и стил 2006

5. Шумпегар, Теория на икономическото развитие 1992

6. Минс, Човешкото действие

7. Управление на иновациите. Университет, Роси М 2009

8. V. Daniel Hurt. The Survival Faction . изд. Омния

9. Стефанов, Иновационното развитие на страните от източна Азия с. Изток-запад 2011

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20%

ПОРТФОЛИО 30%